Odmori i odsustva

Srazmeran deo godišnjeg odmora – način ostvarivanja prava

Srazmeran deo godišnjeg odmora – način ostvarivanja prava

Srazmeran deo godišnjeg odmora – način ostvarivanja prava „U članu 68. st. 2. i 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14 – dalje:... »»»

Korišćenje godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta-više mišljenja

Korišćenje godišnjeg odmora posle porodiljskog odsustva i odsustva zbog nege deteta-više mišljenja

Okolnost da zaposlena u 2010. godini nije započela korišćenje godišnjeg odmora za tu kalendarsku godinu ne predstavlja smetnju za korišćenje ovog godišnjeg odmora u celini u narednoj kalendarskoj godini, ali... »»»

Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor

Organizacioni razlozi ne mogu da budu razlog da se zaposlenom uskrati pravo na godišnji odmor „Članom 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013... »»»

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva   „U članu 187.... »»»

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca „U članu 68. stav 4. Zakona o radu („Sl.... »»»

Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Obaveza poslodavca da pre prestanka radnog odnosa izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je... »»»

Godišnji odmor-nekorišćenje i pravo na regres

Godišnji odmor-nekorišćenje i pravo na regres   „U članu 105. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), utvrđeno je da se zarada zaposlenog... »»»

Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora

Pravo porodilje na korišćenje neiskorišćenog godišnjeg odmora „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu... »»»

Godišnji odmor-korišćenje (više mišljenja)

Godišnji odmor-korišćenje (više mišljenja)     „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu („Sl.... »»»

Godišnji odmor-rešenje

Poslodavac ima obavezu donošenja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora    „U članu 69. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da... »»»