PROPISI

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Sl.glasnik RS br. 68/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih... »»»

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju... »»»

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. glasnik RS br. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i... »»»

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član... »»»

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

NAPOMENA : Najvažnije izmene se odnose na osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade koja je prema novom propisu plata odnosno zarada koja je isplaćena nezaposlenom  u poslednjih 12 meseci koji prethode... »»»

NOVČANA NAKNADA ZA VREME NEZAPOSLENOSTI – Izvod iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Izvod iz Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti Sl.glasnik RS br. 36/2009, 88/2010 2. Pravo na novčanu naknadu Član 66 Obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu... »»»

Izvod iz Zakona o radu – OSNOVNE ODREDBE

Izvod iz Zakona o radu – OSNOVNE ODREDBE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Prava, obaveze i odgovornosti iz... »»»

Izvod iz Zakona o radu – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Izvod iz Zakona o radu – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013m 75/2014   II ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa Član... »»»

Izvod iz Zakona o radu – RADNO VREME

Izvod iz Zakona o radu – RADNO VREME Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   V RADNO VREME 1. Pojam radnog vremena Član 50 Radno vreme je... »»»

Izvod iz Zakona o radu – ODMORI I ODSUSTVA

Izvod iz Zakona o radu – ODMORI I ODSUSTVA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   VI ODMORI I ODSUSTVA 1. Odmor u toku dnevnog rada Član... »»»