SPOLJNOTRGOVINSKI I CARINSKI

Sadrži propise o spoljnoj trgovini i mišljenja Ministarstava

Zakon o ulaganjima

Zakon o ulaganjima Sl.glasnik RS br. 89/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za... »»»

Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja

Vidi i : Zakon o ulaganjima Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja Sl.glasnik RS br. 27/2016 I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi... »»»

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

OVAJ PROPIS JE BRISAN Novi propis je : Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja (Sl.glasnik RS br. 27/2016) »»»

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju Sl. glasnik RS br. 36/2009, 36/2011, 88/2011, 89/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se spoljnotrgovinsko poslovanje u skladu sa pravilima Svetske... »»»

Carinski zakon

Carinski zakon Sl.glasnik RS br. 18/2010, 111/2012, 29/2015   Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA Sadržaj i primena zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšta... »»»

Zakon o carinskog tarifi

Zakon o carinskog tarifi Sl.glasnik RS br. 62/2005, 61/2007, 5/2009 Član 1 Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo; pravila... »»»

Zakon o slobodnim zonama

Zakon o slobodnim zonama Sl.glasnik RS br. 62/2006     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za određivanje područja i rad slobodne zone, delatnosti... »»»

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama Sl. list SRJ br. 30/95, Sl. list SCG br. 1/2003   Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere carinskog nadzora nad robom... »»»

Uredba o carinski dozvoljenom postupku s robom

Uredba o carinski dozvoljenom postupku s robom Sl.glasnik RS br. 93/2010, 63/2013   Deo prvi UVODNE ODREDBE   Glava I ZAJEDNIČKE ODREDBE 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovom uredbom bliže... »»»

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Zakon o izvozu i uvozu robe dvostruke namene Sl.glasnik RS br. 95/2013     I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se način i uslovi pod kojima... »»»