RAZNI PROPISI

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad

OBAVEZNO IZVEŠTAVANJE Agencije za zaštitu životne sredine o uvezenoj ili proizvedenoj robi koja posle upotrebe postaje otpad Sva pravna lica koja uvoze ili proizvode robu koja je navedena u Uredbi... »»»

Zakon o javnom okupljanju

Zakon o javnom okupljanju Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OPŠTE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja (u daljem tekstu: okupljanja) u Republici Srbiji. Član 2... »»»

Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o informacionoj bezbednosti Sl.glasnik RS br. 6/2016 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica... »»»

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 68/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza... »»»

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Sl.glasnik RS br. 96/2015 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i... »»»

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Vidi i : Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja… Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača Zakon o zaštiti uzbunjivača Sl.glasnik RS br.128/2014 Glava I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član... »»»

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih Sl.glasnik RS.br.... »»»

Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Pročitaj i druge propise: Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o ravnopravnosti polova Zakon o tajnosti podataka Sadržaj članka : Informacija o primeni... »»»

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 30/2015   Predmet uređenja Član 1 Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog... »»»

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Sadržaj : Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili utgovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ****************************** Izvod... »»»