RAČUNOVODSTVENI

SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

SPISAK računovodstvenih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda

RAČUNOVODSTVENI PROPISI Zakon o računovodstvu http://www.overa.rs/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji.html Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike http://www.overa.rs/pravilnik-o-sadrzini-i-formi-obrazaca-finansijskih-izvestaja-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike-primenjuje-se-na-fi-za-2014-g.html Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna... »»»

Izrada i predaja  Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Izrada i predaja Finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Pre podnošenja finansijskog izveštaja za 2015. godinu neophodno je da privredno društvo ili preduzetnik (ako ima obavezu izrade i dostavljanja Finanijskog izveštaja) izvrši proveru svojih podataka koji su objavljeni na... »»»

Zakon o računovodstvu

Zakon o računovodstvu Sl.glasnik RS br. 62/2013   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene... »»»

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 95/2014, 144/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i... »»»

Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o obliku i sadržini Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 127/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog... »»»

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike Sl.glasnik RS br. 95/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se... »»»

Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira

Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika Sl. glasnik RS br. 95/2014   Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira... »»»

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica

Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica Sl.glasnik RS br. 118/2013, 95/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»

Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica

Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica Sl.glasnik RS br. 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca... »»»

Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica

Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica Sl.glasnik RS br. 137/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Statističkog izveštaja... »»»