PROPISI BEOGRADA

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Porez na imovinu u Beogradu od 2016. godine

Donete su izmene propisa koji regulišu porez na imovinu na nepokretnostima u Beogradu i koji se primenjuju od 01.01.2016. godine  : Odluka o visini stope poreza na imovinu Rešenje o... »»»

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 87/2014, 43/2015, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma... »»»

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 36/2014, 2/2015 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda... »»»

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 2/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna... »»»

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodeli bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 97/2014   Član 1 Ovom odlukom uređuje se dodela bebi paketa kao prigodnog poklona Grada... »»»

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Odluka o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 45/2013, 51/2014 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatna prava, veći... »»»

Dodatni oblici zaštite porodilja

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1459789   Dodatni oblici zaštite porodilja Grad Beograd je u cilju, podsticanja rađanja, podrške porodici sa decom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, doneo novu Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na... »»»

Roditeljski dodatak

Izvor : http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3899   Roditeljski dodatak Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45. Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom: da... »»»

Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite

Odluka o pravima i uslugama socijalne zаštite Sl. list grada Beograda br. 55/2011, 8/2012, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se... »»»

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa dedom na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 57/2013, 62/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim... »»»