PRAVOSUDNI

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Sl.glasnik RS br. 40/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet i svrha zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na... »»»

Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku Sl.glasnik RS br. 72/2011, 49/2013, 74/2013, 55/2014 Deo prvi OPŠTE ODREDBE   Glava I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravila postupka za pružanje... »»»

Zakon o vanparničnom postupku

Zakon o vanparničnom postupku Sl.glasnik SRS br. 25/82, 48/88, Sl. glasnik RS br. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015 Prvi deo OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom određuju... »»»

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 31/2011, 99/2011, 109/2013, 55/2014,139/2014  Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u... »»»

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

POČINJE DA SE PRIMENJUJE 01. JULA 2016. godine  Zakon o izvršenju i obezbeđenju Sl. glasnik RS br. 106/2015 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se... »»»

Kodeks profesionalne etike izvršitelja

Napomena : Kodeks nije zvanično objavljen propis već predstavlja interni propis donet od Komore izvršitelja (http://www.komoraizvrsitelja.rs/) Kodeks profesionalne etike izvršitelja PREDMET KODEKSA Član 1 Ovim kodeksom uređuju se opšta načela... »»»

Imenik sudskih izvršitelja i sudskih veštaka – linkovi

Imenik IZVRŠITELJA http://www.mpravde.gov.rs/court-executives.php Imenici SUDSKIH VEŠTAKA Fizička lica http://www.mpravde.gov.rs/court-experts.php Pravna lica http://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id »»»

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja

Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja Sl.glasnik RS br. 50/2012 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja.... »»»

Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja

Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja Sl.glasnik RS br. 46/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sprovođenje disciplinskog postupka protiv izvršitelja. Član 2 Disciplinski postupak protiv izvršitelja sprovodi se radi... »»»

Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja)

Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja) Sl.glasnik RS br. 67/2014 Član 1 Komora izvršitelja radi unapređenja poslovanja izvršitelja i zamenika izvršitelja u cilju dosledne primene zakona i drugih... »»»