PROPISI

BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja... »»»

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Sl.glasnik RS br. 86/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se oblici stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i... »»»

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju Sl.glasnik RS br. 82/2015 Predmet Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta... »»»

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Sl.glasnik RS br. 40/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet i svrha zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na... »»»

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja Sl.glasnik RS br. 55/2015 Uvodne odredbe Ovom odlukom bliže se uređuju način zaštite prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika... »»»

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja Sl.glasnik RS br. 30/2015   Predmet uređenja Član 1 Pravilnikom o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog... »»»

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Potrošači – zaključivanje ugovora na daljinu i zaštita potrošača

Sadržaj : Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili utgovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ****************************** Izvod... »»»

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča

Napomena : primenjuje se počev od 01.10.2015. godine Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča Sl.glasnik RS br. 29/2015   Sadržaj zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo osoba... »»»

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i... »»»

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda

Odluka o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda Sl.list grada Beograda br. 36/2014, 2/2015 Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se dodatni oblici zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda... »»»