PROPISI

BAZA PROPISA IZ RAZNIH OBLASTI (ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI i dr)

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Napomena : Na kraju teksta ovog zakona objavljene su odredbe Zakona o platnom prometu koje ostaju na snazi i posle 01.10.2015. godine kada stupa na snagu Zakon o platnim uslugama.... »»»

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 87/2014, 43/2015, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma... »»»

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika... »»»

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Sl. glasnik RS br. 119/2012, 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog... »»»

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju Sl.glasnik RS br. 68/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza... »»»

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Sl.glasnik RS br. 96/2015 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i... »»»

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Vidi i : Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja… Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača Zakon o zaštiti uzbunjivača Sl.glasnik RS br.128/2014 Glava I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član... »»»

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih Sl.glasnik RS.br.... »»»

Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Pročitaj i druge propise: Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Zakon o ravnopravnosti polova Zakon o tajnosti podataka Sadržaj članka : Informacija o primeni... »»»

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna

Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna Sl.glasnik RS br. 104/2009, 45/2015   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog... »»»