FINANSIJSKI

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Zakon o platnim uslugama – primena od 01.10.2015. godine

Napomena : Na kraju teksta ovog zakona objavljene su odredbe Zakona o platnom prometu koje ostaju na snazi i posle 01.10.2015. godine kada stupa na snagu Zakon o platnim uslugama.... »»»

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika... »»»

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Sl. glasnik RS br. 119/2012, 68/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog... »»»

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju narodne banke Srbije po pritužbi tog lica Sl.glasnik RS br. 51/2015 Uvodna odredba Ovom odlukom bliže se propisuju način podnošenja... »»»

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama

Isplata gotovine iz pazara maloprodajnog objekta korišćenjem platnih kartica potrošača je u suprotnosti sa zakonskim odredbama „Članom 3. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i... »»»

Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava

Vidi članak : http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Do-naplate-duga-najbolje-bez-suda.sr.html Zakon o sporazumnom finansijskom restruktuiranju privrednih društava Sl.glasnik RS br. 36/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog... »»»

BROKERI, DILERI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : http://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Revizori : http://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : http://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona... »»»

RAČUNOVOĐE – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Revizori : http://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : http://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : http://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu... »»»

REVIZORI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI : Računovođe : http://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Brokeri, dileri, posrednici u trgovanju hartijama od vrednosti : http://www.overa.rs/direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : http://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html ********************************************* „Na osnovu... »»»

Odluka o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa Sl.glasnik RS br. 55/2015   Uvodne odredbe Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi i način otvaranja, vođenja i... »»»