Ugovori, tužbe

Ugovor o doživotnom izdržavanju-Napomene

Ugovor je regulisan odredbama čl. Napomene : Ugovorom o doživotnom izdržavanju se obavezuje jedno lice – davalac izdržavanja, da drugo lice – primaoca izdržavanja izdržava do kraja života s tim... »»»

Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima

Bračni/predbračni ugovor o imovinskim odnosima

Napomene: Bračne odnose uređuju sami bračni drugovi, nemojte zaboraviti i povremeno se podsetite na tekst Duška Radovića. Međusobni imovinski odnosi bračnih drugova regulisani su odredbama Porodičnog zakona, čl. 168-191; Ugovor... »»»

Ugovor o raspodeli imovine za života

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 182-193 Napomene: Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da... »»»

Duško Radović

Duško Radović

Pošto ste se lepo, dobrovoljno i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici, jer ste svesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti i lepše i bolje, mi vam nećemo, kao... »»»

Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ (devojačko __) iz _____, ul.... »»»

Predlog za sporazumni razvod braka (bez dece)

OSNOVNI SUD __________ _________ ul. __ br. __         PREDLAGAČI: 1. __ iz _____, ul. ___ br. __ JMBG ___ 2.  __ iz _____, ul. ___ br.... »»»

Tužba za razvod braka

OSNOVNI SUD U _______________ Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____ Radi: razvoda braka Vrednost spora: ___ dinara TUŽBA... »»»

Tužba za izdržavanje maloletnog deteta

OSNOVNI SUD __ ________________ ul. __ br. __   TUŽILAC : Maloletni __ iz __, ul. __ br. __ zastupan po svm zakonskom zastupniku, majci __ iz __ ul. __... »»»

Tužba za vršenje roditeljskog prava

OSNOVNI SUD U __   TUŽILJA:     1. __ iz __, ul. __ br. __, JMBG ___ 2. Maloletni/a __ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, koju... »»»

Sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku

Sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku

1. Sporazum o razvodu braka – vidi Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)  2. Sporazum o vršenju roditeljskog prava – vidi čl. 40 Porodičnog zakona 3. Sporazum o deobi zajedničke imovine – vidi... »»»