Mišljenja, sudska praksa

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju   „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 –... »»»

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi imaju dvoje zajedničke dece, maloletnog sina rođenog 27.10.2007. godine i maloletnu ćerku... »»»

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava

Roditelj mora da ima sposobnost u punom kapacitetu za vršenje roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Neosnovani su navodi žalbe ukazivanjem da sud nije cenio činjenicu da pred Višim javnim tužilaštvom... »»»

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava

Obaveza pribavljanja nalaza i stručnog mišljenja organa starateljstva pri odlučivanju o zaštiti prava deteta ili o vršenju ili lišenju roditeljskog prava   Iz obrazloženja: „Odredbom člana 270. Porodičnog zakona propisano... »»»

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta

Prilikom poveravanja maloletnog deteta sud se rukovodi najboljim interesom deteta Iz obrazloženja: „Suprotno žalbenim navodima tuženog-protivtužioca, prvostepeni sud je pravilno ocenio stručno mišljenje nadležnog organa starateljstva kao i nalaz i... »»»

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Vanbračni drug umrlog osiguranika nema pravo na porodičnu penziju jer ne pripada krugu članova porodice umrlog osiguranika prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju   Iz obrazloženja: „Naime, u postupku... »»»

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja

Promena visine izdržavanja deteta zavisi od promena okolnosti, kako na strani primaoca izdržavanja tako i na strani roditelja kome je dete povereno i drugog roditelja kao dužnika izdržavanja   Iz... »»»

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj

Uspostavljanje ličnih odnosa između deteta i njegovih srodnika je bitan uslova za njegov pravilan razvoj   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužioci su svekrva i svekar tužene, koja iz braka... »»»

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa ugovornih strana   Iz obrazloženja: „Naime ponašanje tužilje koje se ogleda u nemogućnosti tužilje da uspostavi bilo kakvu komunikaciju sa tuženom, slanje... »»»

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta

Zahtev za lišenje roditeljskog prava koje je podneo tužilac zbog neizvršenja sudskih odluka o načinu održavanja ličnog odnosa njega i maloletnog deteta   Iz obrazloženja: „U ovom slučaju, zahtev za... »»»