PORODICA I BRAK

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći Sl.glasnik RS br. 112/2014   Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom propisuju se mere socijalne uključenosti. Mere socijalne uključenosti Član 2... »»»

PORODIČNI ZAKON

PORODIČNI ZAKON

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015   Prvi deo OSNOVNE ODREDBE   Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj... »»»

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član... »»»

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu... »»»

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o tajnosti podataka Sl.glasnik RS br. 104/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se jedinstven sistem određivanja i zaštite tajnih podataka koji su od interesa... »»»

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja

Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja Sl.glasnik RS br. 104/2013     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo na zdravstvenu zaštitu... »»»

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu trudnica koje nemaju overenu zdravstvenu ispravu o zdravstvenom osiguranju Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Fond) ima saznanja da pojedine zdravstvene ustanove, odnosno pojedini... »»»

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga Sl.glasnik RS br.25/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispunjavanja obaveza Regulatornog tela... »»»

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju

Da li bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari porodičnu penziju   „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 –... »»»

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti

Lišenje roditeljskog prava roditelja koji nesavesno vrši prava i dužnosti   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi imaju dvoje zajedničke dece, maloletnog sina rođenog 27.10.2007. godine i maloletnu ćerku... »»»