Ugovori nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti – PROVERA DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU

PROVERITE DOKUMENTACIJU : PRE zaključivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (stan, kuća, plac, poslovni prostor) NEOPHODNO je da kupac detaljno izvrši PROVERU DOKUMENTACIJE O VLASNIŠTVU nepokretnosti i PROVERU STANJA NEPOKRETNOSTI koja... »»»

Ugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o kupoprodaji stana

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __... »»»

Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa

Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa

KALKULATOR ZA OBRAČUN SUDSKIH TAKSI  Podatak o tome koliko ćete platiti  sudske takse za različite podneske u sudskim postupcima možete informativno videti na pojedinim sajtovima ali je uvek najsigurnije da... »»»

Predugovor o kupoprodaji stana

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac :... »»»

Ugovor o kupoprodaji kuće

Ugovor o kupoprodaji kuće

Vidi – Provera dokumenacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI KUĆE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __... »»»

Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele

Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu nepokretnoti UGOVOR O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠNE PARCELE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG... »»»

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Ugovor o poklonu nepokretnosti

UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane : Poklonodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Poklonoprimac... »»»

Ugovor o zameni nepokretnosti

UGOVOR O ZAMENI NEPOKRETNOSTI Zaključen u ___ dana_______ između : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ _____ iz __, ul. __ broj __... »»»

Ugovor o zajmu sa zalogom

Ugovor o zajmu sa zalogom

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane : Zajmodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zajmoprimac... »»»

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana

Napomene : Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599 Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a... »»»