Mišljenja, sudska praksa

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice

Delimično ispunjenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti – raskid tog ugovora i njegove poreske posledice „I Sa stanovišta poreza na prenos apsolutnih prava Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1)... »»»

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je sporni lokal kupio od Ž.P, a zatim je isti prodao tužiocu... »»»

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je utvrdio da su parnične stranke bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o... »»»

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima, tužilac je dana 7.10.2013. godine podneo tužbu protiv tuženih zbog smetanja poseda sa... »»»

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbacio tužbu u delu kojim je tužilac tražio da... »»»

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava   „Kupac nepokretnosti – poslovnog prostora nije obveznik poreza na prenos apsolutnih... »»»

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na... »»»

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka

Da li se sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može opozvati ili pobijati zbog grube neblagodarnosti potomaka Iz obrazloženja: „U ovoj parnici tužilac je tražio opoziv sporazuma o... »»»

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine

Usmeni ugovor o deobi predstavlja pravno valjani osnov za sticanje svojine   Iz obrazloženja: „Iz stanja u spisima proizilazi da je tuženi ustupio suvlasnički udeo tužiocu uz naknadu, tako da... »»»