POSLOVNO

OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA, OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Preduzetnici-prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana

Prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana –  paušalci   „Prihodi koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a koji su predmet oporezivanja porezom... »»»

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima   Iz obrazloženja: „Stranke su bile u ugovornom odnosu po osnovu ugovora o posebnim uslovima korišćenja GSM mreže od... »»»

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju... »»»

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne... »»»

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice... »»»