POSLOVNO

OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA, OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaj i raspodeli dobiti / pokriću gubitka

Privredno društvo „__“ D.o.o. ___ ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS... »»»

Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Izjave direktora o neusvajanju Finansijskog izveštaja – sa razlozima

Privredno društvo „__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ Matični broj __ PIB __ __, __.__.201_. god.     Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS... »»»

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Odluka o određivanju lica odgovornog za kontrolu verodostojnosti računovodstvenih isprava

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011…5/2015) a u vezi sa članom 9. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/2013) direktor privrednog društva „__“ d.o.o.... »»»

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika

Preduzetnik koji obavlja delatnost 62.09. „Ostale usluge informacione tehnologije“ svrstao bi se u treću grupu za paušalno oporezivanje obveznika Preduzetnik koji obavlja delatnost koja je prema klasifikaciji delatnosti propisanoj Uredbom... »»»

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama Sl.glasnik RS br. 124/2012, 14/2015, 68/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona i definicije Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se planiranje javnih nabavki, uslovi, način i... »»»

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa

Šta se smatra mesečnim prihodom za preduzetnika koji je paušalno oporezovan rešenjem poreskog organa „Odredbom člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001,... »»»

DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

DNEVNICE – Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika – INODNEVNICE

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 98/2007, 84/2014, 84/2015   I UVODNA ODREDBA Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi... »»»

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije Sl. glasnik RS br. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1... »»»

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine.... »»»

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE   1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja... »»»