IMOVINA – propisi

Sadrži propise o porezu na imovinu

Zakon o porezima na imovinu

Napomena : Odlukom Ustavnog suda Srbije član 38 je proglašen kao neustavan. Ovaj član je propisivao da se ne može izvršiti upis vlasništva nepokretnosti u Katastar nepokretnoti bez dokaza o... »»»

OSNOVNE ODREDBE – Izvod iz Zakona o porezu na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

POREZ NA NASLEĐE I POKLON – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU – Izvod iz Zakona o porezima na imovinu

Izvod iz Zakona o porezima na imovinu Sl. glasnik RS br. 26/2001, Sl. list SRJ, br. 42/2002, Sl. glasnik RS, br. 80/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,... »»»

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara Sl. glasnik RS br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011, 120/2012, 113/2013, 68/2014, 140/2014, 109/2015, 112/2015 Član 1 Ovim zakonom... »»»