Prethodni porez

Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa dobara i usluga koje obveznik PDV nije registrovao kao pretežnu delatnost

Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa dobara i usluga koje obveznik PDV nije registrovao kao pretežnu delatnost „Pravo na odbitak prethodnog poreza ima obveznik... »»»

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu... »»»

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza „1. Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV... »»»

Da li se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu adaptacije zakupljenog poslovnog prostora

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li se... »»»

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora

Pravo na odbitak pethodnog PDV obračunatog za promet dobara koji se nabavljaju u cilju uređenja objekata u krugu poslovnog prostora „Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet dobara... »»»

Uslovi za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (izvoz dobara)

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Uslovi za poresko... »»»

Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo

Da li postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu za vršenje delatnosti u slučaju njenog izvoza u inostranstvo „Obveznik PDV koji je nabavio opremu za obavljanje delatnosti, u konkretnom... »»»

Uslovi pod kojima se može ostvariti pravo a odbitak prethodnog PDV za nabavljenu robu koja se otprema na teritoriju AP Kosovo i Metogija

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Uslovi pod kojima... »»»

Pravo na odbitak PDV za objekat za koji nije izdata građevinska dozvola

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Obveznik PDV, koji... »»»

Kod uvoza dobara samo stvarni vlasnik ima pravo na odbitak PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbom člana... »»»