Predmet oporezivanja

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV „1. Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza... »»»

Koji PDV tretman ima potraživanje zakupodavca od zakupca naime sporednih troškova (voda, toplotna energija, električna energija)

Koji PDV tretman ima potraživanje zakupodavca od zakupca naime sporednih troškova (voda, toplotna energija, električna energija) „• Na promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora koji vrši obveznik PDV, PDV... »»»

Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara

Slobodna zona – PDV tretman prometa dobara „Na promet dobara u slobodnoj zoni, koji obveznik PDV vrši korisniku slobodne zone, a za koja bi obveznik PDV – sticalac dobara (korisnik... »»»

Specifični slučajevi u postupku obračunavanja i plaćanja PDV u oblasti građevinarstva

Specifični slučajevi u postupku obračunavanja i plaćanja PDV u oblasti građevinarstva „1. Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz... »»»

Kakav PDV tretman ima manjak dobara koji je nastao usled krađe u skladištu skladištara

Kakav PDV tretman ima manjak dobara koji je nastao usled krađe u skladištu skladištara „Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog... »»»

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu

Obračunavanje i plaćanje PDV kada domaći obveznik na teritoriji Republike Srbije vrši promet dobara stranom licu „Na promet dobara (marketinški materijal i kartonske kutije namenjene pakovanju i zaštiti proizvoda) koji... »»»

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog

Plaćanje PDV u slučaju kada obveznik vrši prenos imovine kao ulog „Kada obveznik PDV vrši prenos dela imovine kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako... »»»

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja... »»»

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna... »»»

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca –... »»»