Poreska oslobođenja

Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Da li nerezidetno... »»»

Mogućnost poreskog oslobođenja za uvoz medicinskog aparata po ugovoru o donaciji

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Mogućnost poreskog oslobođenja... »»»

Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%

Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu  oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20% „Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije... »»»