Obaveze poreskih obveznika

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga

Obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik ako je primalac dobara i ako je izvođač isporučilac dobara ili usluga „1. Za promet dobara ili usluga iz oblasti... »»»

Avansni račun i PDV obaveza – osnov i vreme izdavanja računa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Kada obveznik PDV... »»»

Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta

Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta  „Kada fizičko lice na čije ime glasi odobrenje za izgradnju građevinskog objekta izgradi građevinski objekat na sopstvenom... »»»

Izdavanje avansnog računa stvara obavezu obračunavanja PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „• Odredbom člana... »»»

Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka

Poreski obveznik ima obavezu da obavesti Poresku upravu o promeni vrste delatnosti i promeni drugih podataka   „Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik... »»»

Sukcesivna isporuka i obaveza izdavanja računa

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 42.... »»»

Avansni račun i odbitak prethodnog poreza na osnovu avansnih uplata

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Saglasno odredbi člana... »»»

Obaveza izdavanja računa izvođača investitoru za delimičan promet izgradnje građevinskog objekta

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3.... »»»