Mesto i vreme prometa dobara

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište

Mesto prometa usluge davanja softverske licence kada strano lice nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište „Kada strano lice, tj. lice koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni... »»»

Kako se određuje mesto prometa usluge kada strano lice dostavlja domaćem licu software i softverske licence

Kako se određuje mesto prometa usluge kada strano lice dostavlja domaćem licu software i softverske licence „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004,... »»»

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna

Kako se određuje mesto prometa usluga – informacione tehnologije, korporativnih usluga i grafičkog dizajna „Sa aspekta Zakona o porezu pa dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu... »»»

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine

PDV na promet usluga posredovanja kod pružanja usluge zaštite autorskog prava i prava intelektualne svojine „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004... »»»