PDV – propisi

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost Sl. glasnik RS br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi... »»»

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV Sl. glasnik RS br. 108/2004, 130/2004, 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012, 113/2013, 86/2015 Član 1 Ovim... »»»

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 Sl.glasnik RS br. 111/2013 Član... »»»

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 114/2012 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu... »»»

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 107/2012, 86/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu... »»»

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje... »»»

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV Sl.glasnik RS br. 124/2004 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prava na odbitak... »»»

Pravilnik o načinu izmene osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu izmene osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost Sl.glasnik RS br. 86/2015  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izmene poreske osnovice u smislu člana 21.... »»»

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka Sl.glasnik RS br. 122/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka i način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog... »»»

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV Sl.glasnik RS br. 86/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ispravke odbitka prethodnog poreza kod... »»»