PORESKE PRIJAVE, OBRASCI I MODELI AKATA

Sadrži propisane poreske obrasce i modele poreskih akata koje podnose poreski obveznici – fizička lica i privredni subjekti

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV

Kakav PDV tretman imaju usluge prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i kako se ti podaci iskazuju u poreskoj prijavi PPPDV „1. Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza... »»»

DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Otvori i preuzmi : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Kako popuniti obrazac – pročitaj... »»»

Izmene podataka u poreskoj evidenciji i linkovi za obrasce Poreske uprave

Izmene osnovnih podataka u poreskoj evidenciji   Pored izmena podataka koje se odnose na PDV evidenciju, poreskoj upravi takođe moraju da se prijave određene promene sa obrascem PPR-1 (za pravna lica) i... »»»

Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama upave za trezor

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa Sl.glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013,... »»»

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja Sl.glasnik RS br. 77/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak ispravke greške pri evidentiranju poreza... »»»

Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške u poreskom postupku

                                                           ... »»»

DOHODAK – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

DOHODAK – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju Sl.glasnik RS br. 49/2014, 28/2015, 30/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih... »»»

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti obveznika – SAMOOPOREZIVANJEM

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti obveznika SAMOOPOREZIVANJEM Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-1S Kako popuniti – pročitaj član 4 Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja... »»»

DOHODAK – OBRAZAC PPDG 1R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem Otvori i preuzmi : Obrazac_PPDG-1R-paušalci Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3. Pravilnika o obrascima... »»»

DOHODAK – OBRAZAC PPDG 2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Otvori i preuzmi : Obrazac PPDG-2R-godišnji porez Kako popuniti – pročitaj član 4 Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanja poreza na... »»»