POREZI

Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004... »»»

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene „Prema odredbi člana 29. st. 1. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br.... »»»

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija „Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 –... »»»

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica   1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS... »»»

Prodaja proizvoda (kućna radinost) fizičkog lica i plaćanje PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 34.... »»»