FISKALNE KASE, TAKSE, NAKNADE, AKCIZE

Sadrži propise o fiskalnim kasama i mišljenja Ministarstva

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Sl.glasnik... »»»

Ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase za delatnost 47.91 – više mišljenja

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. / preduzetnik iz __ PIB __ dana __. godine donosi sledeću Odluka o početku obavljanju delatnosti... »»»

Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica

Ogranak i predstavništvo privrednog društva nemaju obavezu plaćanja komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru jer nisu pravna lica „U davanju odgovora na pitanje da li su ogranak i... »»»

Zakon o fiskalnim kasama

ZAKON O FISKALNIM KASAMA Sl. glasnik RS br. 135/2004, 93/2012 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno... »»»

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – sa više mišljenja MIF

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Sl. glasnik RS br. 61/2010, 101/2010 i 94/2011, 83/2012, 59/2013, 100/2014 Član 1 Ovom uredbom... »»»

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja Sl. glasnik RS... »»»

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica-kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica-kupca dobara odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama Sl. glasnik RS br. 15/2005 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje ostvarivanje prava... »»»

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama Sl. glasnik RS br. 140/2004, 19/2005 Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina... »»»

Zakon o sudskim taksama

Zakon o sudskim taksama Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012 I OPŠTE ODREDBE Član 1 U postupku pred sudovima plaćaju se... »»»

Zakon o republičkim administrativnim taksama

Zakon o republičkim administrativnim taksama

Zakon o republičkim administrativnim taksama Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Član 1... »»»