DVOSTRUKO OPOREZIVANJE- izbegavanje

Sadrži bilateralne sporazume sa drugim državama o izbegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak, dobit pravnih subjekata, imovinu i dr.

Zakon o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine  o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br.... »»»

Ugovor između Saveta ministara Srbije i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o ratifikaciji ugovora između Saveta ministara Srbije i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br. 7/2003... »»»

Ugovor između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o ratifikaciji ugovora između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori... »»»

Ugovor između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o ratifikaciji ugovora između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine  o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br.... »»»

Ugovor između Savezne republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o ratifikaciji ugovora između Savezne republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske  o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br. 6/2004... »»»

Ugovor između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Sl.list SCG – Međunarodni ugovori br. 10/2011 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor... »»»

Ugovor između Republike Srbije i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između... »»»

Ugovor između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Češke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju ugovora između Saveta Ministara Srbije i Crne gore i Republike Češke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SCG  – Međunarodni ugovori br.... »»»

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Srbije i Malte o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Ugovor između... »»»

Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 2/83 ČLAN... »»»