Zarade i doprinosi

Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak građana prilikom isplate zarada i plaćanja doprinosa

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Na novčanu naknadu po osnovu zabrane konkurencije u slučaju prestanka radnog odnosa ne obračunavaju se i ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje „Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička... »»»

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Dnevnice za službeni put u inostranstvo – obračun poreza i doprinosa

Pročitaj i tekst Uredbe : http://www.overa.rs/uredba-o-naknadi-troskova-i-otpremnini-drzavnih-sluzbenika-i-namestenika.html ************************************************ Koje naknade isplaćene zaposlenima imaju tretman troškova koji nisu u vezi sa poslovnom aktivnošću „Sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica, pod zaradom u... »»»

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO „Prema sadržini predstavke se može videti, da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio dug na ime... »»»

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva „Kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava zaposlenima obezbeđuje učestvovanje u aktivnostima koje za cilj imaju... »»»

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova „1. Primanja koja po osnovu naknade... »»»

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog

Obaveza isplate uvećanih troškova prevoza usled promenjenog mesta stanovanja zaposlenog „Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –... »»»

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države

Plaćanje doprinosa za direktora lica koje je zaposleno u Republici Češkoj a državljanin je treće države   „Povodom pitanja u vezi obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za državljanina... »»»

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda

Prihod nastavnika po osnovu izvođenja ekskurzije i oporezivanje tog prihoda   „Pravilnikom o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“,... »»»

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2013 godinu   „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak... »»»

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi

Da li se na naknadu troškova prevoza lica koja obavljaju privremene i povremene poslove plaćaju doprinosi „Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za... »»»