Autorska prava

Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dohodak na autorska prava

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Autorski honorari i izbegavanje dvostrukog oporezivanja „1. Ako inostrano društvo za kolektivno ostvarivanje autorskog prava svojih članova tvrdi da je rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog... »»»

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002... »»»

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela    „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl.... »»»

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 2. stav 1. Zakona... »»»