OVERA

OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu Sl.glasnik RS br. 15/2010, 102/2011 Sadržina pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, matičnih... »»»

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije

Spisak država – potpisnica Bečke konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika iz 1976. godine, koji se mogu upotrebiti u državama potpisnicama Konvencije bez legalizacije   Albanija... »»»

Spisak država potpisnice Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 5 oktobra 1961. godine

Spisak država potpisnice Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava 5 oktobra 1961. godine Posetilac sajta može da proveri aktuelno stanje na zvaničnom spisku : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/otpisnice?lang=lat Albanija (Albania) ... »»»

Konzularne takse – Tarifa

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 TARIFA KONZULARNIH TAKSI*    ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE... »»»

Sudske takse – Tarifa

Zakon o sudskim taksama –  Izvod Sl. glasnik RS br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014   TAKSENA TARIFA   I PARNIČNI I IZVRŠNI... »»»

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse

Za spise i radnje koje su potrebne stranci radi zasnivanja i ostvarivanja prava iz radnog odnosa ne plaćaju se republike admistrativne takse „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona... »»»

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa

Plaćanje republičke administrativne takse za overu potpisa   „Odredbom člana 2. st. 1. do 4. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005... »»»