ISTORIJSKI PROPISI

Sadrži istorijske propise i zakonike

Zakonopravilo Svetog Save

Zakonopravilo Svetog Save

Zakonopravilo svetog Save Sveti Sava je 1219. godine sastavio nomokanon pod nazivom Zakonopravilo. To je bio prvi srpski ustav. Zakonopravilo je regulisalo veoma veliku oblast društvenih odnosa, kako crkvenih tako... »»»

Dušanov zakonik

Dušanov zakonik

Dušanov zakonik (u starim prepisima se naziva Zakon blagovjernago cara Stefana) je, uz Zakonopravilo svetog Save, najvažniji zakon (ustav) srednjovekovne Srbije. Zakon je usvojen sa ciljem da se srpska država... »»»

Biljana Marković – O Dušanovom zakoniku

Ovaj tekst je preuzet sa sajta http://www.dusanov-zakonik.com/ Biljana Marković O Dušanovom zakoniku Proglašenjem za cara Srba i Grka, Dušan je istakao pretenziju na legitimno vladanje podanicima Vizantijskog carstva. Stoga su... »»»

Radoman Stanković – O Dušanovom zakoniku

Ovaj tekst je preuzet sa sajta http://www.dusanov-zakonik.com/   Radoman Stanković O Dušanovom zakoniku Političke prilike na Balkanu uoči Dušanovog dolaska na presto bile su dosta složene. Moćna Vizantija počinje da... »»»

Vojnički zakon

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Vojnički_zakon   VOJNIČKI ZAKON   Vojnički zakon je drevni zakon sačuvan je u fragmentima. Spominje se u vezi sa pronijom ali je ustanovljen  u Srbiji pre nego što je ova vizantijska ustanova usvojena.... »»»

USTAV KNJŽEVSTVA SERBIJE

Vidi : http://sh.wikipedia.org/wiki/Sretenjski_ustav Izvor : http://sr.wikisource.org/sr/Устав_Кнежевине_Србије_(1835) USTAV KNЈŽESTVA SERBIJE. izdan i zakletvom potvrđen O SRETENSKOJ SKUPŠTINI 1835 GOD. U Kragujevcu. Soderžanije: 1 Glava prva. Dostoinstvo i prostor Serbije. 2 Glava... »»»

Sretenjski ustav – nastanak i značaj

Izvor : http://www.bastabalkana.com/2012/10/svi-ustavi-moderne-drzave-srbije-od-1835-do-2006-sretenjski-turski-radikalski-ustav-i-srpska-ustavnost/   Sretenjski ustav 1835. U Karađorđevo doba (1804‐1813) doneto je nekoliko zakona ustavnog karaktera. Ustavnim zakonima iz 1805, 1807, 1808. i 1811. godine organizovana je i učvršćivana... »»»

Građanski zakonik kraljevine Srbije (1844 god.) sa kasnijim izmenama

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK IZ 1844. GODINE Pojedine odredbe Zakonika iz 1844. godine, kao što su odredbe o ugovoru o poklonu, o odbeglom roju pčela i o promeni vlasništva prilikom odrona... »»»

Latinske sentence i citati

A bove maiori discit arare minor. – Od starijeg vola mlađi se uče da oru. A die insinuationis – Od dana uručenja. A fortiori – S jačim razlogom (tim pre)... »»»

Večno aktuelno – citati iz Justinijanovog Codex iuris civilis

Večno aktuelno – citati iz Justinijanovog Codex iuris civilis

Izabrani citati iz Justinijanovog zbornika – : Justinijanov zbornik je ono vreme sadržao načela Francuske revolucije: sloboda, jednakost i bratstvo. U Zborniku se garantuje zaštita privatne svojine i humanost u... »»»